Entreprenadindex
/content/images/368/omslag.jpg
Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader. Det omfattar knappt 200 olika indexserier som i sin tur är indelade i huvud-, under- och basgrupper. Målet är att mäta entreprenörens kostnadsutveckling utan hänsyn till produktivitetsutveckling och löneglidning.

Mättidpunkten är den 15:e varje månad.

Observera att när du skapar ett konto på www.entreprenadindex.se ska du använda mottagarkundnummer (inte fakturakundnummer) för att komma åt indextalen.
Beställ

Ange din internetkod här
Jag har en internetkod och vill beställa en prenumeration.
Ok